Grafer bestandsutvikling 2017

Publisert

Det vil komme små endringer i grafene, dem ble utarbeidet før absolutt alle dataene var ferdige.   Skutt og sett NØRE 2017-tabeller og grafer

Les hele: Grafer bestandsutvikling 2017

Orientering om foring sesongen 2017 – 18 i Glommadalføret

Publisert

Orientering om foring sesongen 2017-18   Nord Østerdal Røros elgregion søkte Mattilsynet om dispensasjon fra forskriften om CWD § 6. Forbud mot forings steder og slikkesteiner. NØRE ønsker å fore for å holde elgen borte fra vei og jernbane. Det ble søkt om dispensasjon i Glommadalføret og i Holtålen. Søknaden ble innvilget på meget strenge […]

Les hele: Orientering om foring sesongen 2017 – 18 i Glommadalføret

Årsmøtet 2017

Publisert

Vi takker for et vellykket årsmøte i 2017 i Elvheim i Rendalen. Meget god møteledelse ved Arild Einar Trøen Gjenvalg på leder Erlend Vingelen Referatet finner du under dokumenter

Les hele: Årsmøtet 2017

Grafer bestandsutvikling avskyting 2016

Publisert

Her finner du avskyting og bestandsutviklingen etter jakta 2016 Skutt og sett NØRE 2016-tabeller og grafer

Les hele: Grafer bestandsutvikling avskyting 2016

Årsmøteinnkalling 2017

Publisert

Årsmøteinnkalling 2017 kan du laste ned her: Årsmøteinnkalling 2017 elgregionen-utsendt (Har du problemer med å laste ned dokumentet, kontakt Kristian-sekretær på kristian@jakt-fiske-fritid.no eller på 90 66 79 74) Årsmøtet avholdes i Elvheim, Elvål, Rendalen onsdag 26.April kl. 19.00 (Kaffe serveres fra kl. 1830)    

Les hele: Årsmøteinnkalling 2017

Årsmøte 2017 avholdes i Rendalen onsdag 26.04.17

Publisert

Dato 26.04.17 Sted: Elvheim, Elvål Rendalen møtestart 19.00 kaffe serveres fra 18.30 Frist for innkommende saker er 01.04.2017 Årsmelding lastes ned på www.fjellelg.no senest 14 dager før møtet. post@fjellelg.no eller Nord-Østerdal Røros elgregion, landbrukets hus 2500 Tynset

Les hele: Årsmøte 2017 avholdes i Rendalen onsdag 26.04.17

Beite og Tiltaksavgift 2016

Publisert

Det ble vedtatt på årsmøtet ingen endringer i beite og tiltaksavgiften for 2016. Satsene er: Medlemsavgift Østre og Vestre del 100,- pr felte elg. Beite/Tiltaksavgift Øst: 400,- + MVA pr felte elg Beite/Tiltaksavgift Vest: 450,- + MVA pr felte elg

Les hele: Beite og Tiltaksavgift 2016

Jegerkveld på Tynset, Tirsdag 20. September

Publisert

Jegerkveld 2016 Obligatorisk jaktledermøte Tynset elgvald og åpent for alle jegere/interesserte Tirsdag 20. September kl. 1930 «Koia», Nord-Østerdal Videregående skole Tema: Rendalen kjøtt informerer om levering av storviltkjøtt 2017, i tillegg til hvordan man skal ta prøver i forhold til sjukdommen CWD. Mattilsynet vil bistå, samt utlevere prøvetakingsutstyr. Gjennomgang og bruk av viltrapporten v/Stein Oddvar […]

Les hele: Jegerkveld på Tynset, Tirsdag 20. September

Forskrift for å begrense spredning av CWD blant hjortedyr

Publisert

Landbruks og matdepartementet har den 12.Juli fastsatt forskrift med tiltak for å begrense spredning av Chronic Waisting Disease blant hjortedyr. Bakgrunnen er funn hos viltlevende hjortedyr i Norge. Hovedinnhold i forskrifta: Forbud mot utførsel av levende hjortedyr i Norge Krav om tillatelse av flytting av hjortedyr mellom fylker Forbud mot luktestoffer fra hjortedyr fra land […]

Les hele: Forskrift for å begrense spredning av CWD blant hjortedyr

Sett og skutt resultater NØRE 2015

Publisert

NØRE grafer 2015

Les hele: Sett og skutt resultater NØRE 2015