Aldersbestemming av elger i Tynset elgvald – Resultater

Følg linken så kan du se alderen på alle innleverte kjever i Tynset elgvald.

[sett inn PDF-link her]