Møteinnkalling i arbeidsgruppemøte om gjeldene bestandsplan 27 Februar og 29 februar

Gjeldene bestandsplan i elgregionen skal gjennomgås etter to år, den 27 februar er det møte i vestre arbeidsområde, og den 29 februar i østre arbeidsområde.

Dokumenter kan lastes ned her:

  • [Sett inn PDF-lenke til møteinnkalling]
  • [Sett inn PDF-lenke til cersimberegning]
  • [Sett inn PDF-lenke til utviklingstabell]
  • [Sett inn PDF-lenke til ny hjorteviltforskrift]