Avgjørelse av klage på søknad om utvidet jakttid (Tidligere jaktstart)

3.September 2010 ble det søkt om tidligere jaktstart på elg i deler av NØRE. søknaden ble avslått, og anket videre fra Nøre, avgjørelsen falt utrolige 10 Juli 2012. Avgjørelsen leser du her: [Sett inn lenke til PDF]