Elgjakt i desember i Tolga og Tynset

Nord-Østerdal Røros elgregion vil ikke legge noen føreringer for Tolga og Tynset med tanke på jakt i Desember. Røros Vest og Dalsbygda har en avskyting og jakttid som fraviker vesentlig fra resten av vestre område. Derfor vil elgregionen at det blir opp til det enkelte grunneierlag/utmarkslag om det skal jaktes i desember.

Elgregionen er opptatt av at vi når våre bestandsmål, og pr i dag med høstens avskyting kan vi ikke se noen foreløbig vesentlig reduksjon av elgstammen. NØRE håper på et konstruktivt samarbeid med alle lag, slik at vi kan oppnå vedtatte bestandsmål.

 

Link avskyting: [Sett inn PDF-lenke til Dalsbygda], [Sett inn PDF-lenke til Røros]