Hjortetelling i Tynset og Tolga 2012

Tynset og Tolga samrabeider om felles forvaltning av hjortebestanden i kommunene. Det har blitt gjennomført hjortetelling om våren i ca. 10 år nå. Årets telling endte på ca. 75 hjort på innmark i starten av mai. Dette er en av de bedre tellingene, vi har vært over 80 dyr på det meste tidligere. Slik at vi har ingen indikasjon på en bestandsnedgang. Ser ut som vinterbestanden holder seg stabil. Det er ei positiv innstilling til rettet avskyting i de 2 kommunene.

 

Kristian