Møteprotokoll fra årsmøte 2021

Årsmøte for 2020 ble endelig avholdt 07.09.2021 i samfunnshuset i Sømådalen. Vi takker alle fremmøtte for oppmøte. Året 2021 er det siste året i gjeldene bestandsplanperiode, sett-elg, oppfølging av avskytingsplaner er videre fokus. Vi minner om reduserte beite- og tiltaksavgifter for 2021, se beite- og tiltaksavgifter

Møteprotokoll ligger vedlagt her: Møteprotoll årsmøte 2021 NØRE

Vi takker både Eivind Haugseth og Per Høistad for sin innsats som styrerepresentant for i elgregionen. Vi ønsker Øivind Nytrøen (ØRU) og Thomas Engåvoll (Os) velkommen som nye styrerepresentanter.