Beite- / tiltaksavgifter

Elgregionen har for høsten 2020 følgende satser pr skutte dyr i Beite og tiltaksavgift:

  • Medlemsavgift Østre og Vestre del 150,- pr felte elg.

 

  • Beite/Tiltaksavgift Øst: 450,- + MVA pr felte elg

 

  • Beite/Tiltaksavgift Vest: 500,- + MVA pr felte elg

 

 

(Gjeldene satser for beite- og tiltaksavgift ble vedtatt i årsmøte 2017)