Bestandsutvikling

Grafer Bestandsutvikling etter jakt

Skutt og sett NØRE 2018-grafer

Skutt og sett NØRE 2017-tabeller og grafer

Skutt pr dv NØRE 2020

Skutt og sett NØRE 2020

Nord-Østerdal Røros elgregion foretar ikke Cersim (Dataprogram for beregning av en elgbestand) beregninger pr. dag, men på denne siden finner du gamle beregninger

 

TOLGA

 

Os

 Røros

 Tynset

 Engerdal

Øvre Rendal

Diverse

 

CERSIM beregninger 2008 og 2009 NØR for alle kommunene

 

Har blitt kjørt CERSIM beregninger for deler av regionen, se under: