Beite- / tiltaksavgifter

Elgregionen har for 2022 følgende satser pr skutte dyr i Beite og tiltaksavgift:

  • Medlemsavgift Østre og Vestre del 150,- pr felte elg.

 

  • Beite/Tiltaksavgift Øst:  175,- + MVA pr felte elg
  • Beite/Tiltaksavgift Vest: 350,- + MVA pr felte elg

(Gjeldene satser for beite- og tiltaksavgift ble vedtatt i årsmøte 2022)