Aldersregistrering

Aldersregistreringer 2015:

Tolga 2015

Røros 2015

Rendalen 2015

Engerdal 2015

Os 2015

Tynset 2015 

 

 

Aldersregistreringer 2014:

 1. Os 2014
 2. Holtålen 2014
 3. Engerdal 2014
 4. Røros 2014
 5. Tolga 2014
 6. Tynset 2014
 7. Rendalen 2014

Resultat med vald_jaktfelt 2014 (Samlet oversikt sortert på vald jaktfelt)

Aldersregistrering 2013:

 1. Engerdal 2013

 2. Os 2013

 3. Røros 2013

 4. Tolga 2013

 5. Rendalen 2013

 6. Tynset 2013

 Aldersregistrering 2010:

Aldersregistrering 2010

 

Aldersregistrering 2009:

Aldersregistrering 2009