Elgbestanden i vår region

På bakgrunn av merkeprosjektet og trekkregistreringer er det dokumentert to hovedtrekk, et østlig og et vestlig, med adskilte sommer- og vinterbeiter. Regionen er derfor delt i to arbeidsområder med felles styre.

 

Info

 

 

Sett elg:

2009