Trekkregistreringer

Trekkregistreringer NØRE foretatt ved foringsplasser 1993-2000:

1993

1994

1997

1998

1999

2000