Årsmøte Nord-Østerdal Røros Elgregion 19 April. Os Samfunnshus Os kommune

Årsmøtet i Nord-Østerdal Røros Elgregion 2016 avholdes i Os Samfunnshus Tirsdag 19. April kl. 1900 (Kaffe fra kl. 1830)

Møteinnkalling og dokumenter vil bli utsendt innen gjeldene frister.

 

Årsmøteinnkalling 2016 elgregionen utsendt versjon

 

Sekretær