Årsmøteinnkalling 2019

Publisert

Innkalling til årsmøte 2019

Tirsdag 30.04.2019, Vauldalen Fjellhotell, Røros

Oppmøte kl. 18:30, møtestart kl. 19:00

Se innkalling og vedlegg her: 

Årsmøteinnkalling 2019-NØRE

Vedlegg 1-Rapportering av sette dyr

Vel møtt! Hilsen styret i NØRE