Møteprotokoll fra årsmøte 2019

Årsmøte 2019 ble avholdt på Vauldalen Fjellhotell 30.04. Vi takker for et vellykket møte. Oppfølging av bestandsplaner, ny føring av sett-elg skjema og ordning for uttak av skrapdyr er noen arbeidsområder regionen vil jobbe med frem mot høsten. Møteprotokoll finner du her.

Vi takker Røros representant Henning Henningsgård for innsatsen i styret i perioden 2011-2018/19. Vi ønsker samtidig Siri Langen velkommen inn i styret.