Endring i sett elg instruks

Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret. Endringen ble iverksatt av Miljødirektoratet etter anbefaling fra Norsk institutt for naturforskning. Etter ny instruks skal alle observasjoner av dyr rapporteres. Dette fører til at sett pr. jegerdag vil øke i en overgangsperiode, og at gamle og nye indeksverdier ikke vil være direkte sammenlignbare. Det er derfor viktig at alle raskest mulig fører sett elg skjema etter ny instruks, slik at overgangsperioden blir kortest mulig.

Vi anbefaler at temaet tas opp på kommende møter på valdnivå slik at endring i sett elg instruks blir godt innarbeidet til jegere.

Se faktaark om sett elg instruks her: Endring i sett elg instruks