Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2019

Årsmøte for 2019 vil bli avholdt:

Onsdag 29.04.2020, Sted: Ålen

Innkalling og årsmøtepapirer er tilgjengelig på www.fjellelg.no senest 14 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. april.

Vel møtt! Hilsen styret i NØRE