Os Vest fikk avslag

Os Vest fikk avslag fra kommunen på søknad om utvidet jakttid i henhold til ny bestandsplan. Les [saksframstilling-os.pdf].