Felles retningslinjer for avskytningsmodellen i vestre området

Styret i N-Ø Røros elgregion vil på styremøte onsdag 2.mars utarbeide forslag til felles retningslinjer for avskytingsmodellen i vestre området. Dette er blant annet ønsket fra ØRU. Dette vil eventuelt bli vedtatt på årsmøtet.

Kristian