Beite og Tiltaksavgifter 2011

Elgregionen har fortsatt samme satser som før:

Medlemsavgift Østre og Vestre del 100,- pr felte elg

Beite og tiltaksavgift Østre del 350 ,- pr felte elg

Beite og tiltaksavgift vestre del 450,- pr felte elg

 

(Elgregionen fakturerer det enkelte lag fortløpende etter at fellingsresultatene kommer inn)