Kjeveregistrering 2013

Årsmøtet i Ålen bestemte at alle medlemslag i elgregionen skal samle inn kjever og alders registrere alle voksne dyr skutt høsten 2013. Det er styrerepresentantene som skal stå for innsamlingen i kommunene. Kjevene må leveres inn renskrapet og godt merket. Vi har bestilt merkelapper, disse blir sendt ut i god tid før jakta. Dersom du ikke har mottatt lapper, kontakter du styrerepresentanten i din kommune, eller Kristian (Sekretær) på 90 66 79 74.

Aldersregistreringen gjøres i et ledd for å se utviklingen i elgstammen vår. Cersim verktøyet forsvinner, derfor trenger vi flere parametere med tanke på en vurdering av bestanden.