Møteplan Arbeidsgruppe med ny bestandsplan

Forside elg

 

 

Møteoversikt arbeidsgruppe med ny bestandsplan

 

Det er nå sendt ut et arbeidsdokument som grunnlag for diskusjon til ny bestandsplan

 

  • Røros 26.2.14 kl 1930 Vertshuset Røros, Østre del
  • Tynset 27.2.14 kl 1930 Landbrukets hus, Vestre del

 

Det vil også være møter i arbeidsgruppa i uke 12 og 13 (Bestemmes senere)

 

Årsmøtet avholdes i Engerdal i 2014, sansynligvis i slutten av april.