Årsmøte Nord-Østerdal Røros elgregion 2015

Årsmøte Nord-Østerdal Røros elgregion

Tirsdag 28 April kl. 1900 Malmplassen, Tolga

Årsmøteinnkalling blir lagt ut så fort den er klar.