Utkast bestandsplaner til gjennomsyn og høring – høringsfrist 16 Mars

Her er foreløbige bestandsplaner ute til høring og gjennomsyn. (Vi skal forsøke og lage den enklere og lese med kapitler osv. men det har vi ikke fått tid til enda)

Høringsfrist setter vi til fredag 16 Mars. Dersom det kommer inn mange innspill setter vi opp et arbeidsmøte i uke 19. Følg med på fjellelg.no for mer informasjon.

Ta kontakt med sekretær eller leder om det skulle være noe.

Kristian@jakt-fiske-fritid.no

telefon 90667974

Innspill/endringer sendes på e-post til undertegnede (be om lesebekreftelse så vi er sikker på at den kommer frem)

Bestandsplan elg vest 2018-2021 utkast 01.03

Bestandsplan elg østre område 2018 2021 01.03 utkast