Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2020

Årsmøtedato for årsmøte 2020 er satt tirsdag 07.09.21 i Sømådalen, Engerdal. Innkalling og årsmøtepapirer er tilgjengelig på www.fjellelg.no senest 14 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må
være styret i hende innen 6. august.

Vell møtt! Hilsen styret i NØRE