Forhåndsvarsel om årsmøte i NØRE

Årsmøtet for 2023 avholdes i Elvheim, Elvål onsdag 24.04.2024 kl. 18.30 med kaffe. Selve møtet begynner kl. 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 01.04.24.

Vel møtt!

Styret