Resultater årets overvåkningstakst

[Sett inn PDF-lenke til Os]

[Sett inn PDF-lenke til Tolga]

[Sett inn PDF-lenke til Tynset]

[Sett inn PDF-lenke til Rendalen]

Resultatene viser at enkelte flater fortsatt kan ha et høyt beitetrykk, men generelt er beitetrykket på takserte flater uendret eller på vei ned.