Nye innmeldinger i Nord-Østerdal Røros elgregion

Det er i gang en revisjon og organisering i valdstrukturen på Røros. Flere har planer om å melde seg inn, og noen har gjort det allerede.

 

 Brekken storviltområde, dette omfatter følgende lag. : Åsane, Ryvollen, Vauldalen, Høglivollan, Tuvslette/Torsvollen, Haugavollen, Klompan og Strikkertvollen. Og får et ca samlet areal på 124000 mål.
Inn i det nye storviltområdet gikk tidligere hyllingsdalens storviltområdet, vaula storviltområdet.

 

Sommerlia

Valdet har gått i samarbeid med Aursunden storviltområde, og er nå et av fire jaktfelt der.

 

(Valdansvarlig Aursunden storviltområde er Geir Magne Ryttervoll)