Kjeveregistrering 2014

Nå er det tid for å levere inn kjever/tenner. Kontakt din lokale styrerepresentant i elgregionen dersom du har spørsmål. Dette vil vi nå ha inn så fort som mulig.

 

Spørsmål, Kristian 90 66 79 74