Elgtrekket i er i full gang

Foringsplass Tynset vestre

Elgtrekket er i full gang. Elgregionen har etablert foringsplasser høyt i terrenget i vinterbeiteområdene. Her fra en foringsplass i Tynset Vestre som er meget godt besøkt om dagen (bildet er tatt 15/1-15). Dette er med på og holde elgen borte fra vei og jernbane.

Vi har fått flere meldinger om at elgen er i ferd med å flytte på seg ned i vinterbeiteområdene nå, dette i sammenheng med all snøen som har kommet i det siste. Kjør forsiktig, vi forventer mer elg i lavereliggende områder fremover