BEITE OG TILTAKSAVGIFT 2015

Elgregionen har for høsten 2015 (vedtatt av årsmøtet) følgende satser pr skutte dyr i Beite og tiltaksavgift:

  • Medlemsavgift Østre og Vestre del 100,- pr felte elg.
  • Beite/Tiltaksavgift Øst: 400,- + MVA pr felte elg (Ny sats etter årsmøte 2014)
  • Beite/Tiltaksavgift Vest: 450,- + MVA pr felte elg