Kjeveregistrering 2015

Vi har mottatt følgende bruksanvisning på uttak av tenner/Kjeveregistrering:

 

Aldersbestemming 2015 bruksansvisning

 

Styret i Elgregionen har bestemt at kjever av alle voksne dyr over 1,5 år skal leveres inn. Dem som føler seg kompetent til og ta ut tennene kan gjøre det. (Unntatt Røros, dem ville ha kjever.)

 

Styrerepresentanten i den enkelte kommune står for innsamlinga etter jaktslutt.