Årsmøtereferat fra Årsmøtet på Tolga 2015

2014 Referat Årsmøte 28.04.15.

 

Årsmøteinnkalling 2015 elgregionen utsendt versjon   (to vedlegg kan lastes ned i tidligere nyhetssak)

 

Årsmøtet for 2014-15 ble avholdt på Malmplassen

Erlend Vingelen ble gjenvalgt som leder

Olav Kulbottn ble valgt som representant fra Holtålen etter at Anders Bakås takket for seg.

39 stk møtte på årsmøtet

Styret takker for et fint årsmøte og vi gleder oss til høsten 🙂