Beite og Tiltaksavgift 2016

Det ble vedtatt på årsmøtet ingen endringer i beite og tiltaksavgiften for 2016.

Satsene er:

  • Medlemsavgift Østre og Vestre del 100,- pr felte elg.
  • Beite/Tiltaksavgift Øst: 400,- + MVA pr felte elg
  • Beite/Tiltaksavgift Vest: 450,- + MVA pr felte elg