Jegerkveld på Tynset, Tirsdag 20. September

Jegerkveld 2016

Obligatorisk jaktledermøte Tynset elgvald og åpent for alle jegere/interesserte

Tirsdag 20. September kl. 1930

«Koia», Nord-Østerdal Videregående skole

Tema:

  • Rendalen kjøtt informerer om levering av storviltkjøtt 2017, i tillegg til hvordan man skal ta prøver i forhold til sjukdommen CWD. Mattilsynet vil bistå, samt utlevere prøvetakingsutstyr.
  • Gjennomgang og bruk av viltrapporten v/Stein Oddvar Østgård Nord-Østerdal Utmarkstjenester
  • Kommunen informerer om varslingsrutiner ved påskyting og øvrig informasjon v/Tale Nedberg og Asbjørn Strømseng
  • Teoretisk gjennomføring av ettersøk og ettersøksrutiner. Hva sier forskriftene v/Norvald Aas Solvang
  • Bjørn Brendbakken, kåseri om «Stor elg i Folldal» (ca. kl.2100)

Møtet er obligatorisk for alle jaktledere i Tynset elgvald. Alle jegere/andre interesserte er også hjertelig velkommen til å delta på møtet. Jaktledere oppfordres til å ta med sitt jaktlag. (Nyttig informasjon for alle). Alle andre interesserte er hjertelig velkommen.

 

FRI ENTRE (mulighet for kjøp av kaffe)

(Signering av jaktkontrakter og fremvisning av nødvendige papirer gjøres fra kl. 18.30 i bl.a. 6- felts samarbeidet.)

Hilsen                             

Tynset kommune v/Tale Nedberg og Tynset elgvald