Årsmøtet 2017

Vi takker for et vellykket årsmøte i 2017 i Elvheim i Rendalen.

Meget god møteledelse ved Arild Einar Trøen

Gjenvalg på leder Erlend Vingelen

Referatet finner du under dokumenter