Orientering om foring sesongen 2017 – 18 i Glommadalføret

Orientering om foring sesongen 2017-18

 

Nord Østerdal Røros elgregion søkte Mattilsynet om dispensasjon fra forskriften om CWD § 6. Forbud mot forings steder og slikkesteiner.

NØRE ønsker å fore for å holde elgen borte fra vei og jernbane. Det ble søkt om dispensasjon i Glommadalføret og i Holtålen. Søknaden ble innvilget på meget strenge vilkår i Glommadalføret, blant annet med krav om overvåkning av foringsplassene. Foringsplassene er beskrevet i søknaden. NØRE må også ha en plan om eventuell umiddelbar stopp i foringen, dersom smittesituasjonen endres.

Søknaden for Holtålen er ikke behandlet enda, den behandles av Mattilsynet i Sør – Trøndelag.

Tilskudd på foring sesongen 2017 – 18:

NØRE skal ikke være prisdrivende på rundballer, og har en maksimalsats på inntil 450,- + mva pr rundball inkludert utkjøring. Vi har et forings budsjett som må overholdes. Det er styrerepresentanten i den enkelte kommune som er ansvarlig for gjennomføringen av foringen. Foringsplassene overvåkes av NØRE med viltkameraer.

 

Instruks for håndtering av eventuell umiddelbar stopp av foring: 

Dersom NØRE får instruks av Mattilsynet om stopp i foringene, skal foringsplassene renskes for fôr og annet avfall umiddelbart. Dette må gjøres av ansvarshavende på foringsplassen umiddelbart dersom det kommer en slik beskjed. Dette er ansvaret til styrerepresentanten i den enkelte kommune og følge opp.

Eventuelle spørsmål rettes til:

Kristian Lund-Vang, sekretær NØRE, telefon 906 67 974 – kristian@jaktfiske-fritid.no

Erlend Vingelen, leder NØRE, telefon 975 68 145 – erlend.vingelen@fjellnett.no