Møteprotokoll fra årsmøte 2020

Årsmøte for 2019 ble endelig avholdt på Løvåsen Leir i Haltdalen etter utsettelser. Vi takker alle for oppmøtte. Oppfølging av reviderte bestandsplaner, oppføling av sett-elg, samt overvåkningstakster for utviklingen av vinterbeitene blir fokus videre i arbeidsåret 2020.

Møteprotokoll ligger vedlagt her: Møteprotokoll årsmøte 2020 NØRE

Vi takker Per Morten Bangen for sin innsats som styrerepresentant i elgregionen i 8 år. Samtidig ønsker vi velkommen til Stein Oddvar Østgård som ny representant fra Tynset.