Elgforing 2012-13

Styret har vedtatt nye priser på runballeforing, regionen dekker inntil 300,- pr stk og inntil 100,- i utkjøring pr stk. All foring må avklares med styrerepresentant i egen kommune.

Tiltak for sesongen bør være klar.

 

Mvh. Kristian