Hjortetelling i Tynset og Tolga 2012

Tynset og Tolga samrabeider om felles forvaltning av hjortebestanden i kommunene. Det har blitt gjennomført hjortetelling om våren i ca. 10 år nå. Årets telling endte på ca. 75 hjort på innmark i starten av mai. Dette er en av de bedre tellingene, vi har vært over 80 dyr på det meste tidligere. Slik at vi har ingen indikasjon på en bestandsnedgang. Ser ut som vinterbestanden holder seg stabil. Det er ei positiv innstilling til rettet avskyting i de 2 kommunene.

 

Kristian

Valg til årsmøtet 2013

Elgregionen har mottatt frasigelser fra Leder Jakob Trøan (Tolga), Arild Einar Trøen (Rendalen).

Anders A. Hodøl (Os), Henning Sjøvold (Røros) og Anders Bakås (Ålen) er også på valg i 2013.

Dette betyr et lederbytte i elgregionen, og valgkomiteen har noe å jobbe med.

 

(Sekretær)

Elgjakt i desember i Tolga og Tynset

Nord-Østerdal Røros elgregion vil ikke legge noen føreringer for Tolga og Tynset med tanke på jakt i Desember. Røros Vest og Dalsbygda har en avskyting og jakttid som fraviker vesentlig fra resten av vestre område. Derfor vil elgregionen at det blir opp til det enkelte grunneierlag/utmarkslag om det skal jaktes i desember.

Elgregionen er opptatt av at vi når våre bestandsmål, og pr i dag med høstens avskyting kan vi ikke se noen foreløbig vesentlig reduksjon av elgstammen. NØRE håper på et konstruktivt samarbeid med alle lag, slik at vi kan oppnå vedtatte bestandsmål.

 

Link avskyting: [Sett inn PDF-lenke til Dalsbygda], [Sett inn PDF-lenke til Røros]

Elgforing 2012-13

Styret har vedtatt nye priser på runballeforing, regionen dekker inntil 300,- pr stk og inntil 100,- i utkjøring pr stk. All foring må avklares med styrerepresentant i egen kommune.

Tiltak for sesongen bør være klar.

 

Mvh. Kristian