Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2020

Årsmøtedato for årsmøte 2020 er satt tirsdag 07.09.21 i Sømådalen, Engerdal. Innkalling og årsmøtepapirer er tilgjengelig på www.fjellelg.no senest 14 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må
være styret i hende innen 6. august.

Vell møtt! Hilsen styret i NØRE

Møteprotokoll fra årsmøte 2020

Årsmøte for 2019 ble endelig avholdt på Løvåsen Leir i Haltdalen etter utsettelser. Vi takker alle for oppmøtte. Oppfølging av reviderte bestandsplaner, oppføling av sett-elg, samt overvåkningstakster for utviklingen av vinterbeitene blir fokus videre i arbeidsåret 2020.

Møteprotokoll ligger vedlagt her: Møteprotokoll årsmøte 2020 NØRE

Vi takker Per Morten Bangen for sin innsats som styrerepresentant i elgregionen i 8 år. Samtidig ønsker vi velkommen til Stein Oddvar Østgård som ny representant fra Tynset.

 

Endring i sett elg instruks

Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret. Endringen ble iverksatt av Miljødirektoratet etter anbefaling fra Norsk institutt for naturforskning. Etter ny instruks skal alle observasjoner av dyr rapporteres. Dette fører til at sett pr. jegerdag vil øke i en overgangsperiode, og at gamle og nye indeksverdier ikke vil være direkte sammenlignbare. Det er derfor viktig at alle raskest mulig fører sett elg skjema etter ny instruks, slik at overgangsperioden blir kortest mulig.

Vi anbefaler at temaet tas opp på kommende møter på valdnivå slik at endring i sett elg instruks blir godt innarbeidet til jegere.

Se faktaark om sett elg instruks her: Endring i sett elg instruks

Møteprotokoll fra årsmøte 2019

Årsmøte 2019 ble avholdt på Vauldalen Fjellhotell 30.04. Vi takker for et vellykket møte. Oppfølging av bestandsplaner, ny føring av sett-elg skjema og ordning for uttak av skrapdyr er noen arbeidsområder regionen vil jobbe med frem mot høsten. Møteprotokoll finner du her.

Vi takker Røros representant Henning Henningsgård for innsatsen i styret i perioden 2011-2018/19. Vi ønsker samtidig Siri Langen velkommen inn i styret.