Møteprotokoll fra årsmøte 2021

Årsmøte for 2020 ble endelig avholdt 07.09.2021 i samfunnshuset i Sømådalen. Vi takker alle fremmøtte for oppmøte. Året 2021 er det siste året i gjeldene bestandsplanperiode, sett-elg, oppfølging av avskytingsplaner er videre fokus. Vi minner om reduserte beite- og tiltaksavgifter for 2021, se beite- og tiltaksavgifter

Møteprotokoll ligger vedlagt her: Møteprotoll årsmøte 2021 NØRE

Vi takker både Eivind Haugseth og Per Høistad for sin innsats som styrerepresentant for i elgregionen. Vi ønsker Øivind Nytrøen (ØRU) og Thomas Engåvoll (Os) velkommen som nye styrerepresentanter.

Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2020

Årsmøtedato for årsmøte 2020 er satt tirsdag 07.09.21 i Sømådalen, Engerdal. Innkalling og årsmøtepapirer er tilgjengelig på www.fjellelg.no senest 14 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må
være styret i hende innen 6. august.

Vell møtt! Hilsen styret i NØRE