ÅRSMØTE I NØRE TIRSDAG 26.04.2022 KL 18.30 I FJELLHEIM, VINGELEN

Publisert

Årsmøteinnkalling 2022 NØRE (003)Bestandsplan-elg-vest-2022-25Bestandsplan elg øst 2022-2025 (003)NØRE Grafer 2003-2021

Les hele: ÅRSMØTE I NØRE TIRSDAG 26.04.2022 KL 18.30 I FJELLHEIM, VINGELEN

Varsel om Årsmøte i NØRE, Fjellheim Vingelen 26.04.2022 kl 18.30

Publisert

Årsmøtet for 2021 avholdes i Fjellheim, Vingelen tirsdag 26.04.2022. Oppmøte 18.30 med kaffe. Selve møtet starter 19.00. Innkalling og sakliste blir lagt ut her på hjemmesida senest 14 dager før møtet. Frist for innmelding av saker er 01.04.2022. Velkommen! Styret i NØRE

Les hele: Varsel om Årsmøte i NØRE, Fjellheim Vingelen 26.04.2022 kl 18.30

Møteprotokoll fra årsmøte 2021

Publisert

Årsmøte for 2020 ble endelig avholdt 07.09.2021 i samfunnshuset i Sømådalen. Vi takker alle fremmøtte for oppmøte. Året 2021 er det siste året i gjeldene bestandsplanperiode, sett-elg, oppfølging av avskytingsplaner er videre fokus. Vi minner om reduserte beite- og tiltaksavgifter for 2021, se beite- og tiltaksavgifter Møteprotokoll ligger vedlagt her: Møteprotoll årsmøte 2021 NØRE Vi takker både […]

Les hele: Møteprotokoll fra årsmøte 2021

Innkalling til årsmøte tirsdag 07.09.21

Publisert

Innkalling til årsmøte tirsdag 07.09.2021, samfunnshuset i Sømådalen. Kaffe fra kl. 18:30, møtestart kl. 19:00.  Se årsmelding og saksliste her: Årsmøteinnkalling 2021 NØRE Vel møtt! Hilsen styret i NØRE

Les hele: Innkalling til årsmøte tirsdag 07.09.21

Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2020

Publisert

Årsmøtedato for årsmøte 2020 er satt tirsdag 07.09.21 i Sømådalen, Engerdal. Innkalling og årsmøtepapirer er tilgjengelig på www.fjellelg.no senest 14 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 6. august. Vell møtt! Hilsen styret i NØRE

Les hele: Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2020

Rapport – Overvåkingstakst av elgbeite for NØRE vinteren 2019/2020

Publisert

Rapport – Overvåkingstakst av elgbeite for Nord-Østerdal – Røros Elgregion (NØRE) i 2020

Les hele: Rapport – Overvåkingstakst av elgbeite for NØRE vinteren 2019/2020

Møteprotokoll fra årsmøte 2020

Publisert

Årsmøte for 2019 ble endelig avholdt på Løvåsen Leir i Haltdalen etter utsettelser. Vi takker alle for oppmøtte. Oppfølging av reviderte bestandsplaner, oppføling av sett-elg, samt overvåkningstakster for utviklingen av vinterbeitene blir fokus videre i arbeidsåret 2020. Møteprotokoll ligger vedlagt her: Møteprotokoll årsmøte 2020 NØRE Vi takker Per Morten Bangen for sin innsats som styrerepresentant i […]

Les hele: Møteprotokoll fra årsmøte 2020

Årsmøteinnkalling 2020, Holtålen

Publisert

Innkalling til årsmøte 2020 torsdag 13.08.2020, Løvåsen Leir i Haltdalen. (HV senteret, adr: Løvåsveien 237, 7383 Haltdalen) Oppmøte kl. 18:30, møtestart kl. 19:00 Vel møtt! Hilsen styret i NØRE. Se årsmeldinga her: Årsmøteinnkalling 2020 NØRE

Les hele: Årsmøteinnkalling 2020, Holtålen

Årsmøte i NØRE utsettes på ubestemt tid

Publisert

Styret ser ingen andre muligheter enn å utsette årsmøte for 2019 grunnet retningslinjer gitt arrangementer/tiltak pga. covid-19. Ålen står opprinnelig som vertskap for årets årsmøte. Styret vil komme med nærmere beskjed.      

Les hele: Årsmøte i NØRE utsettes på ubestemt tid

Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2019

Publisert

Årsmøte for 2019 vil bli avholdt: Onsdag 29.04.2020, Sted: Ålen Innkalling og årsmøtepapirer er tilgjengelig på www.fjellelg.no senest 14 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. april. Vel møtt! Hilsen styret i NØRE

Les hele: Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2019