Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2020

Publisert

Årsmøtedato for årsmøte 2020 er satt tirsdag 07.09.21 i Sømådalen, Engerdal. Innkalling og årsmøtepapirer er tilgjengelig på www.fjellelg.no senest 14 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 6. august. Vell møtt! Hilsen styret i NØRE

Les hele: Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2020

Rapport – Overvåkingstakst av elgbeite for NØRE vinteren 2019/2020

Publisert

Rapport – Overvåkingstakst av elgbeite for Nord-Østerdal – Røros Elgregion (NØRE) i 2020

Les hele: Rapport – Overvåkingstakst av elgbeite for NØRE vinteren 2019/2020

Møteprotokoll fra årsmøte 2020

Publisert

Årsmøte for 2019 ble endelig avholdt på Løvåsen Leir i Haltdalen etter utsettelser. Vi takker alle for oppmøtte. Oppfølging av reviderte bestandsplaner, oppføling av sett-elg, samt overvåkningstakster for utviklingen av vinterbeitene blir fokus videre i arbeidsåret 2020. Møteprotokoll ligger vedlagt her: Møteprotokoll årsmøte 2020 NØRE Vi takker Per Morten Bangen for sin innsats som styrerepresentant i […]

Les hele: Møteprotokoll fra årsmøte 2020

Årsmøteinnkalling 2020, Holtålen

Publisert

Innkalling til årsmøte 2020 torsdag 13.08.2020, Løvåsen Leir i Haltdalen. (HV senteret, adr: Løvåsveien 237, 7383 Haltdalen) Oppmøte kl. 18:30, møtestart kl. 19:00 Vel møtt! Hilsen styret i NØRE. Se årsmeldinga her: Årsmøteinnkalling 2020 NØRE

Les hele: Årsmøteinnkalling 2020, Holtålen

Årsmøte i NØRE utsettes på ubestemt tid

Publisert

Styret ser ingen andre muligheter enn å utsette årsmøte for 2019 grunnet retningslinjer gitt arrangementer/tiltak pga. covid-19. Ålen står opprinnelig som vertskap for årets årsmøte. Styret vil komme med nærmere beskjed.      

Les hele: Årsmøte i NØRE utsettes på ubestemt tid

Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2019

Publisert

Årsmøte for 2019 vil bli avholdt: Onsdag 29.04.2020, Sted: Ålen Innkalling og årsmøtepapirer er tilgjengelig på www.fjellelg.no senest 14 dager før møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 1. april. Vel møtt! Hilsen styret i NØRE

Les hele: Forhåndsvarsling av årsmøte i NØRE for 2019

Endring i sett elg instruks

Publisert

Fra og med høsten 2018 ble instruksen for registrering av sett elg og sett hjort endret. Endringen ble iverksatt av Miljødirektoratet etter anbefaling fra Norsk institutt for naturforskning. Etter ny instruks skal alle observasjoner av dyr rapporteres. Dette fører til at sett pr. jegerdag vil øke i en overgangsperiode, og at gamle og nye indeksverdier […]

Les hele: Endring i sett elg instruks

Møteprotokoll fra årsmøte 2019

Publisert

Årsmøte 2019 ble avholdt på Vauldalen Fjellhotell 30.04. Vi takker for et vellykket møte. Oppfølging av bestandsplaner, ny føring av sett-elg skjema og ordning for uttak av skrapdyr er noen arbeidsområder regionen vil jobbe med frem mot høsten. Møteprotokoll finner du her. Vi takker Røros representant Henning Henningsgård for innsatsen i styret i perioden 2011-2018/19. […]

Les hele: Møteprotokoll fra årsmøte 2019

Årsmøteinnkalling 2019

Publisert

Innkalling til årsmøte 2019 Tirsdag 30.04.2019, Vauldalen Fjellhotell, Røros Oppmøte kl. 18:30, møtestart kl. 19:00 Se innkalling og vedlegg her:  Årsmøteinnkalling 2019-NØRE Vedlegg 1-Rapportering av sette dyr Vel møtt! Hilsen styret i NØRE    

Les hele: Årsmøteinnkalling 2019

Årsmøtereferat og nye bestandsplaner 2018

Publisert

Årsmøtet ble avholdt i Tynset Skytterhus, Tirsdag 24. Mai   Årsmøtereferat 2018 elgregionen Årsmøtereferat 2018 elgregionen Bestandsplan elg vest 2018-2021-24042018 Bestandsplan elg øst 2018-2021  

Les hele: Årsmøtereferat og nye bestandsplaner 2018